Farliga medicinutsläpp kan vara toppen på isberg

2:04 min

Den miljöfarliga medicintillverkningen i Indien, som Ekot rapporterat om i veckan, kan vara toppen på ett isberg. Utsläppen kan vara lika stora i andra låglöneländer som tillverkar läkemedel, enligt den tyska professorn Klaus Kümmerer.

– Forskning visar på läkemedelsutsläpp också i Kina, och vi har signaler om att läget kan vara liknande i en del afrikanska och sydamerikanska länder, säger Klaus Kümmerer, som är professor vid Leuphana-universitetet utanför Hamburg och har forskat om läkemedel i miljön i 20 år.

Kümmerer nämner Brasilien och Ghana som länder där det troligen också sker utsläpp från medicinfabriker. Indisk miljöfarlig produktion av läkemedel, som Ekot berättat om tidigare i veckan, är alltså inget undantag.

Fabrikerna i indiska Hyderabad släpper ut stora mängder av en rad mediciner i dricksvattenbrunnar och sjöar.

De som bor i området utsätts via miljön för en ständig behandling i låg dos med en cocktail av olika mediciner via miljön.

Exakt hur det här påverkar människors hälsa är inte klarlagt, men professor Kümmerer säger att livslängden antagligen förkortas kraftigt.

Indien har blivit en av världens största leverantörer av aktiva beståndsdelar till mediciner som säljs globalt, också i Sverige. De stora läkemedelsföretagen har flyttat stora delar av sin tillverkning till låglöneländer.

Där är miljökraven ofta lägre, och problemen som avslöjats i Indien är troligen bara toppen av ett isberg, säger professor Klaus Kümmerer.