Anmälan mot Överförmyndaren avskrivs

En anmälan mot Överförmyndaren på Gotland avskrivs av länsstyrelsen. Anmälaren har kritiserat Överförmyndarens hantering av förvaltarskapet av dottern, som har varit sjuk sen späd ålder och inte kunnat ta hand om sig själv.

Länsstyrelsen vill inte ta ställning till den långvariga familjkonflikt som rått kring dottern.

Men länsstyrelsen konstaterar, efter ett möte med berörda, att dottern nu har en god omvårdnad och har därför inget att anmärka på Överförmyndarens handläggning av ärendet.

Beslutet att avskriva ärendet kan inte överklagas.