Storföretag mot utbrändhet

Flera storföretag i Sverige vidtar åtgärder för att förhindra att de anställda blir utbrända.
Anställda på läkemedelsföretaget Astrazeneca till exempel får inte längre boka möten med inresande på måndagar eller fredagar eftersom helgerna ska vara reserfria. Volvo lastvagnar har bland annat utbildat cheferna om utbrändhet, och på försäkringsbolaget Skandia har cheferna tagit fram ett aktionsprogram med 142 punkter mot utbrändhet. De senaste åren har sjukskrivningarna för utbrändhet ökat kraftigt, och det kostar företagen stora pengar.