ناآرامی در ایران، تظاهرات در سوئد

ناآرامی در تهران و شهرهای دیگرایران ادامه دارد. در چندشهر ازجمله مهاباد، سنندج و مریوان مردم در میدان ها و خیابان ها تجمع کرده و به سوی ماموران انتظامی سنگ پرتاب کرده و به مقابله با آنها پرداخته اند. در اصفهان، مشهد، رشت و شیرازنیز حضور نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی در میدان ها و خیابان های اصلی شهر گسترده است، اما مردم نیز درحدی وسیع دراین محل ها گردآمده و به دادن شعارعلیه رهبران جمهوری اسلامی پرداخته اند.
باوجود ناآرامی های گسترده در سطح شهر تهران و درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده است که تهران درآرامش کامل به سرمی برد.یکی ازشعارهای جدیدی که درتظاهرات امروز داده شده «اسفند دونه دونه، سیدعلی سرنگونه» است.
از ساعت شانزده امروز تظاهراتی در میدان مرکزی استکهلم، سرگل برگزارمی شود. هدف ازاین تظاهرات، پشتیبانی ازگردهم آیی امروز مردم در ایران برای بزرگداشت یاد دو قربانی تظاهرات روز بیست و پنجم بهمن، صانع ژاله و محمدمختاری اعلام شده است.
 برای بزرگداشت این دو، شورای هماهنگی راه سبز امید، حامی میرحسین موسوی و گروه های مختلف ازجمله دانشجویی درایران فراخوانی برای گردهم آیی در سطح شهرهای ایران داده اند.
براساس گزارش های منتشرشده ، تمام میدان های بزرگ تهران و شهرهای دیگرتوسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی و همچنین موتورسواران جمهوری اسلامی محاصره و مسدودشده و از تجمع و ورود گروه های مردم به این میدان ها جلوگیری می شود. بااین حال گزارش ها از گردهم آیی های مردم و درگیری ماموران با آنها خبرمی دهد. در برخی از میدان ها مانند ونک، ماموران با پرتاب گاز اشک آور و حمله به آنها، سعی درجلوگیری از ورود مردم و تجمع آنها کره اند، بااین حال مردم به خیابان ها آمده و گروهی از آنها در نزدیکی مرکزصدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادن شعار علیه رهبران جمهوری اسلامی پرداخته اند. 
مطلب ادامه دارد

   

مقامات جمهوری اسلامی از تمام کتاب فروشی های خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه خواسته اند تا کتاب فروشی های خود را زودتر از معمول تعطیل کنند، اما خبرها حاکی از آن است که آمدن به خیابان ها و میدان ها به ویژه پس از تعطیل شدن ادارات، فزونی گرفته و هرلحظه برشمار مردم افزوده می شود.  
ازسوی دیگر مهدی کروبی که درخانه اش در محاصره ی نیروهای امنیتی قراردارد در نامه ای به رئیس قوه ی قضائیه تاکیدکرده است که آماده محاکمه در یک دادگاه آزاد و علنی ست و اعلام کرده است که درهرشرایطی کنار مردم خواهدماند.
یک خبردیگردررابطه با ایران، استعفای یکی از دیپلومات های ارشد جمهوری اسلامی، احمدملکی در کنسول گری ایران درمیلان ایتالیاست. احمد ملکی امروزاعلام کردکه دراعتراض به سرکوب بی رحمانه ی مردم توسط رژیم، از مقام خود کناره گیری می کند و به سه دیپلوماتی که پیش ازاین کناره گرفته اند می پیوندد.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se