Skärpta miljökrav på medicintillverkning

2:04 min

Efter avslöjandena att tillverkning av läkemedelssubstanser orsakar resistensspridning i Indien och globalt, kommer de svenska reglerna att skärpas för vilka läkemedel som svenska landsting kan köpa in.

För första gången ska miljöpåverkan av tillverkningen granskas innan landstingen köper in läkemedel, säger professor Åke Wennmalm, före detta miljödirektör i Stockholms läns landsting.

– Meningen är att vi ska få ett system som inkluderar tillverkningsvariabler, alltså utsläpp, kvalitet och så vidare, och även arbetsförhållanden och andra humana aspekter hos dem som arbetar med tillverkningen, säger Åke Wennmalm.

Hittills har utbytessystemet av läkemedel på apoteken gjort att bara de billigaste läkemedelskopiorna fått lämnas ut. Det har varje år sparat sju miljarder åt statskassan i Sverige.

Priset är en allt sämre miljö runt de indiska fabriker som står för närmare hälften av tillverkningen av läkemedelssubstanser som säljs i Sverige. En tillräckligt effektiv rening av avloppsvattnet medför högre priser på produkterna.

Sedan allt fler larm kommit från Indien – dels om skyhöga halter antibiotika i avloppsvattnet från tillverkningen, dels om hur oförklarliga sjukdomar drabbar de boende runt fabrikerna – höjs nu allt fler röster för att miljöklassa också läkemedel.

Redan i dag finns ett frivilligt svenskt system där mediciners miljöeffekter granskas. Fabrikanterna tillfrågas helt enkelt om vilka utsläpp deras produkter orsakar.

Än så länge gäller det bara det som går ut i avloppsvattnet efter användning, men nu startar också granskningen av hur tillverkningen påverkar miljön, säger Åke Wennmalm.

– Jag tror att vi kan ha ett sorts protokoll för hur den granskningen ska går till kanske under det här året. Sedan ska det tillämpas och föras ut och om några år så tror jag att vi börjar se resultat av det.

När kan jag som patient få en medicin som är tillverkad på ett miljövänligt sätt?

– I bästa fall kan du få det redan om ett år, därför att det finns med säkerhet läkemedel som redan i dag uppfyller de här kraven som vi överväger att ta fram för nya läkemedel. Många läkemedel kommer dock naturligtvis inte att få det, eller de allra flesta kommer inte att få det, säger Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi och tidigare miljödirektör i Stockholm läns landsting.