Visby

Ett gymnasium kan lämna Säveområdet

Christopher Polhemgymnasiet kan komma att lämna Säveområdet i Visby helt. Det finns planer på att skolan avvecklar de datasalar, datanät, laboratorier och arbetsrum de har i Sävehuset.

På så sätt räknar Polhemsgymnasiet med att spara omkring två miljoner kronor om året genom minskade hyreskostnader.

Istället skulle de använda sig av lokaler hos Komvux som ligger precis bredvid Cristopher Polhems lokaler i norra Visby.

Men först måste skolornas behov av lokaler utredas, för att se om båda får plats.