LANDSTINGET

Öppen strid om sjukhussatsningar

I Nordnorge har en öppen strid mellan politikerna i de två nordligaste länen brutit ut. Två nya sjukhus behövs, men pengarna räcker bara till ett.

I veckan presenterade landstingsledningens motsvarighet i Finnmarks län en lista argument för att Kirkenes ska få nytt sjukhus före Narvik i grannlänet Nordland.

Båda sjukhusen är gamla och nedslitna, men enligt landstingsrådet i Finnmark, Runar Sjåstad är deras sjukhus i sämre skick.

Finnmarkspolitikerna menar också att bland annat industritillväxten i länet och närheten till Ryssland ska tas med i bedömningen.

Ett annat argument är att det är bortkastade pengar att hålla igång ett utdaterat sjukhus.

Politikerna i Nordlands län argumenterar för att satsningarna på ett nytt sjukhus ska göras i Narvik, dels för att det bor fler inom upptagningsområdet dels för att befolkningen blivit lovad ett nytt sjukhus.

Norska staten tog över ansvaret för sjukhusen för några år sedan. Administrativt ligger sjukhusen Nordnorge under Helse Nord.

Styrelsen för Helse Nord möts nästa vecka och bedömningarna är att den då ska välja vilket sjukhus som ska byggas först.