Värmland

Lärlingsprojekt har gått bra

1:01 min

Region Värmlands projekt Lärling 2.0 har nu pågått sedan september förra året och projektet har fallit väl ut. Det menar det socialdemokratiska regionrådet Tomas Riste.

Det var för ett år sedan som Region Värmland ansökte om 10 miljoner kronor för att sjösätta projektet och målsättningen var hög – minst 80 procent av deltagarna skulle ha kommit in på arbetsmarknaden eller börjat studera efter projektet.

– Vi hade jättehöga mål, därför att vi ser att många av de här ungdomarna som var arbetslösa har kompetens att gå in på arbetsmarknaden, men många skulle också behöva komplettera med en utbildning.

Projektet har inte riktigt nått upp till 80-procent målet.

– Av dem som har gjort färdig sin läringsplatsperiod är det 60 procent som stannat kvar i företaget och 15 som har gått till utbildning. Så vi har inte riktigt nått de där 80 procenten, men å andra sidan var det en rejäl utmaning.

Hur har intresset varit från ungdomarna?

– Det är klart att är man arbetslös ungdom är detta en fantastisk möjlighet, det är ingen tvekan om det. Här är samtliga parter med: samtliga kommuner, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter, men också företag och handelskammaren så det är klart att detta är en fantastisk chans, säger Riste