Östersjön

Utbildning ska förbereda för oljekatastrof

1:46 min

Trots att Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och risken för omfattande oljeutsläpp är stor saknar Sverige en riksomfattande beredskap för att hantera oljeskadade fåglar. 

Varje vecka trafikerar upp till 5000 fartyg Östersjön och årligen sker drygt 100 olyckor där en tredjedel är kollisioner, vilket ökar risken för oljeläckage. dessutom sker upp till 500 illegala utsläpp av olja per år.

– Det är ju inte frågan om det händer, utan när det händer. Därför ska det finnas beredskap att kunna ta hand om de här katastroferna och inte minst, de oljeskadade djuren, säger Magnus Edelius, ordförande i riksföbundet KFV, Katastrofhjälp fåglar och vilt. 

För att öka beredskapen utbildar nu organisationen Svenska Blå Stjärnan tillsammans med Katastrofhjälp för fåglar och vilt på uppdrag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 200 personer i landet. Deltagarna får lära sig hur oljeskadade fåglar tvättas, genom att öva på döda fåglar.