Kadaffi förlorade greppet om Libyen

Oljan fyllde på diktatorn Muammar Kadaffis kassakistor i fyra decennier. Över 40 år av hårdfört styre, sedan Kadaffi tog makten i en militärkupp 1969. Men oljeinkomsterna har inte bara berikat släkten Kadaffi, den har också förvandlat Libyen från ett folk av fattiga analfabeter till högutbildade med gratis skolor och universitet.

Före överste Kadaffi tog makten 1969 var Libyen ett kungadöme med en historia av ockupationer, den osmanska, den brittiska och den italienska. Men den nationella identiteten har alltid kommit i andra hand, istället har människor framförallt identifierat sig med sin stam. Och det har inte Kadaffi lyckats förändra med sitt nationsbygge. 

Abdulhadi Khalaf är sociolog och expert på Arabiska halvön och Mellanöstern vid Mellanösterninstitutet vid Lunds universitet. 

– Det är svårt att hitta experter på Libyen, säger han. Vi har inte haft en enda avhandling om Libyen vid Lunds universitet de senaste 25 år, förklarar han. 

Att upproret startade i staden Benghazi i östra regionen Cyrenaica av Libyen har också sin förklaring i hur landet var uppdelad under kungadömet. Det var en federation av tre regioner, skapad av britterna efter El Amein, förklarar Khalaf. 

– De som bor i Benghazi, Libyens andra stad är mer självständiga, moderna och urbana än i övriga Libyen, fortsätter Abdulhadi Khalaf.  Det har dels en historisk förklaring dels förklaras det av närheten till Egypten. Benghazi har mer kontakt med Egypten, vilket gjort det till en mer politisk medveten stad. 

Där grundades Libyens första universitet, libyska centralbanken har sitt huvudkontor i stan och flera andra viktiga statliga institutioner finns där. En traditionell rivalitet med Tripoli kombinerat med att området domineras av Al Zuwayastammen, som konkurrerar med Kadaffis släktingar om inflytande. 

En halv miljon lever i Benghazi, som också är huvudort för många utländska oljebolags kontor. Den är också ett centrum för inflyttade från länderna runt omkring. Men Benghazi har också sen länge varit centrum för oppositionen mot Kadaffis regim. 

1996 var det en massaker vid Abu Slims fängelse när säkerhetsstyrkor dödade omkring 1 200 fångar. Det blev utgångspunkt för ett starkt motstånd.

Det stora problemet har just varit att få information från Libyen. Internet har blockerats och utländska medier släpps inte in. Men ändå har det kommit ut bilder tagna med mobiltelefon, videosnuttar som filmats av dem som varit med under protesterna och inlägg på twitter. 

Överste Kadaffis auktoritära regim har talat om massornas regim. Men hans försök att skapa en nation har bromsats av lojaliteterna till släkt och stam. Det saknas en gemensam nationell erfarenhet i landet, förutom minnet av den brutala italienska kolonialismen och ockupationen under andra världskriget. Därför går identifikationen med stammen eller klanen före identiteten som libysk medborgare. 

Kadaffis styre grundades mycket på att medla mellan olika klaner och att via ett råd bestående av representanter för 15 olika stammar.  De flesta av dem är också militära officerare som i sin tur representerar en klan eller stamgrupp i militären. Det skiljer Libyen från Tunisien och Egyptens militär, den libyska saknar både professionalism och gemenskap som gör att den kan agera gemensamt som stabiliserande faktor. 

– Försöken att skapa en nation har gjorts på fel sätt genom att bygga på militära stamhövdingar istället för en federation av provinser, konstaterar Abdulhadi Khalaf vid Lunds universitet.