Lekeberg

Många har åsikter om vindkraftparken

0:37 min

Många har velat tycka till om planerna på en vindkraftpark i Kilsbergen i Lekebergs kommun. Idag är sista dagen att lämna in yttranden, och åsikterna strömmar in till kommunen. Dessutom finns en mängd åsikter samlade på band från tre samrådsmöten. Miljösamordnare Thomas Kullberg har fått uppdraget att samla ihop alla åsikter från mötena.

– Vi har ju haft tre möten och det har varit mellan 50 och 60 personer på varje möte. Ett stort antal av de personerna har delgett oss sin mening, säger Thomas Kullberg.

Han har fått åsiktena från mötena både som utskrift och som ljudfil, och nu ska allt sammanställas och bli till ett underlag för beslutet om Lekebergs kommun ska ställa sig positiva till en vindkraftpark i Kilsbergen eller inte.

På måndagsmorgonen hade över 20 yttranden kommit in till Lekebergs kommun om den planerade vindkraftsparken, men under dagen kom sedan ytterligare tio yttranden in. Intresset är stort, konstaterar anställda på Lekebergs kommun.