REGIONVALET 2011

Mer information ska få kommunerna att göra rätt

1:26 min

Inför omvalet i Västra Götalandsregionen i maj kommer länets valmyndighet att skärpa informationen till kommunerna som ska genomföra valet. Detta för att undvika en upprepning av de missar som lett till omvalet.

Därför kommer Valmyndigheten att betona vissa frågeställningar i en information till kommunerna inför omvalet.

I regionvalet i höstas blev ett hundratal budröster felaktigt godkända, ett 50-tal förtidsröster räknades inte och tre väljare fick inte rösta alls. Till råga på allt tappades 16 centerröster bort i slutsammanräkningen.

De flesta missarna gjordes i Göteborg, 132 till antalet, men fel begicks i samtliga valkretsar i regionen. Det påverkade troligen valutgången, har valprövningsnämnden konstaterat (11 februrari).

I informationen till kommunerna tänker Valmyndigheten därför betona hur förtidsröstning och budröstning ska gå till och att alla förtidsröster måste skickas i tid.

Myndigheten kommer också att trycka på behovet av extra kontroller och noggrannhet när röster prickas av i röstlängden, säger Anna Blomberg på länsstyrelsens rättsenhet till Västekot.

Och på Göteborgs valkansli ska man ta fram en strategi, med bland annat ännu mer noggrann utbildning, för att handhavandefel och misstag inte ska upprepas, säger Sofia Olsson som är biträdande valkanslichef i Göteborg.

En sak talar i alla fall för att omvalet inte blir lika rörigt som valet i höstas. Det är inte tre val utan bara ett, som kanske mer är att likna vid ett EU-val i omfattning och intensitet.