زینت هاشمی

نگاهی به حوادث ایران در سوئد

7:26 min

روزگذشته درحمایت از فراخوان گردهم آیی در ایران به یاد صانع ژاله ومحمد مختاری که درتظاهرات ٢٥ بهمن در تهران کشته شدند، دراستکهلم همراه باچند شهردیگر جهان، تظاهراتی ازسوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در میدان سرگل برگزار شدکه صدهانفر در آن شرکت کردند. یان هرکویست، از حزب چپ، از جمله سخنرانان این تظاهرات بود. سخنرانان دیگر این تظاهرات از جمله  اقبال سفری از نمایندگان حزب دمکرات کردستان، سالار آشناگر از حزب کومله، افشین خائف از گروه دمکراسی سبز و مهرداد درویش پور از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بودند. این تظاهرات در پشتیبانی از درگردهم آیی روزگذشته در ایران برگزارشد که طی آن یک نفر در تهران کشته شد.
گردهم آیی درشهرهای مختلف ایران، با سرکوب شدیدی ازسوی نیروهای انتظامی، موتورسوار و لباس شخصی که تمام میدان ها و خیابان های بزرگ تهران و شهرهای دیگررا پرکرده بودند، روبروشد، اما بااین حال مردم در گروه های جداگانه و در مناطق مختلف به تظاهرات پرداخته و علیه رهبران جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه ای، شعارهای تندی دادند.
گزارش ها حاکی از درگیری های گسترده ای میان مردم و نیروهای انتظامی و موتورسوار بوده و شمارزیادی نیز دستگیرشده اند.این درحالی ست که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که درایران هیچ اتفاقی نیافتاده است.
در پشتیبانی از تظاهرات و گردهم آیی ها در ایران، تظاهراتی نیز در روزشنبه ازسوی جامعه دفاع از حقوق بشرو دموکراسی در ایران-سوئد در یوتبوری و ازسوی انجمن ایران آزاد در مالمو برگزارشد. شورای ملی مقاومت ایران نیزدرتظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی و در برابر پارلمان سوئد در استکهلم برگزارکرد که هدف ازآن را حمایت از معترضان درایران و اعتراض به نحوه ی برخورد غیرانسانی با ساکنان پایگاه اشرف درعراق اعلام کرد.  
رویدادهای ایران، بازتاب وسیعی نیز در رسانه های سوئد یافت و ازجمله برنامه صبح بخیر جهان God morgon, världen در شبکه ی اول رادیوسوئد با آذرمحلوجیان، نویسنده و عضو هیئت رئیسه ی پن سوئد و روزبه پارسی، آگاه به مسائل ایران گفتگوکرد. شنیدن گزارش کامل صبح بخیر جهان را به شما توصیه می کنیم. آذرمحلوجیان دراین گفتگو ازجمله در رابطه با افزایش اعدام ها درایران گفت که سوئد و دنیا به نقض حقوق بشردرایران توجهی ندارند و تنها مسائل هسته ای جمهوری اسلامی برایشان مهم است. اودر انتقادبه دولت سوئد دراین مورد نیز گفت که این دولت هیچ گاه در اعتراض به این اعدام ها، سفیرجمهوری اسلامی را احضارنکرده است.
 زینت هاشمی
zinat.hashemi@r.se