Kungsbacka

Skarp kritik mot gymnasiefriskolor

0:51 min

Skolinspektion riktar skarp kritik mot utbildningsföretaget MoveITs fyra skolor i Kungsbacka och Göteborg.

Skolinspektionen anser bland annat att ingen av skolorna kan "garantera elevernas rätt till en fullständig gymnasieutbildning."

Om inte Moveit rättar till bristerna finns det risk att skolorna förlorar sina bidrag, enligt Carina Abréu på Skolinspektionen.

– Det är en allvarlig och skarp kritik som vi riktar mot de här fyra skolorna. Vi har gett huvudmannen tre veckor att visa att man kan rätta till bristerna, annars löper man risk att få sin bidragsrätt återkallad, säger hon.

– Det handlar om att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till, och att det finns allvarliga brister i skolornas ledning.

Vad måste de göra nu för att få fortsätta bedriva skolverksamhet?

– Visa för Skolinspektionen att de kan garantera elevernas undervisningstid, att man har en ekonomi som gör att man kan spendera de resurser som behövs, och att man har ett fast tag om skolans ledning.

Moveits gymnasieskolor finns i Kungsbacka, Långedrag, Torslanda och Gamlestan. Senast den 14 mars måste bristerna vara åtgärdade om skolan ska få fortsatta bidrag.