Brister i moderaternas kamp mot Jantelagen

6:04 min

Rätta mig om jag har fel, men finns det inte en BRIST i Moderaternas - i övrigt så aktiva - kamp för att krossa jantelagen?

Moderata studenter gör youtubefilmer med anti jante-pepp, men samtidigt - talar kulturministern om att den sk "kultureliten" - borde sluta vara snobbiga och rikta sig mer till "vanligt folk".

Är inte det att säga: Du ska inte tro att du är något! Du ska inte tro att du vet mer än oss! Och du ska framförallt inte tro att du kan lära oss någonting. Eller?/Liv