Utgående undantag hotar Gävleborgsfisket

1:35 min

Snart är det dags för regeringen att besluta om Sverige ska ansöka om ett nytt undantag när det gäller dioxiner. Undantaget reglerar om fisk som överstiger EU:s gränsvärden för gifterna dioxin och PCB får säljas i Sverige.

Om det inte blir ett nytt undantag kan det vara förödande för fisket säger Benny Lundin, en av länets fiskare.

– För fiskenäringen är det dödsstöten, då är frågan om den inte måste klappa ihop, säger han.

Så Gävleborgskusten behöver det här undantaget från dioxingränsvärdena?

– Ja, som jag ser det så.

Livsmedelsverket vill inte förlänga

Det nuvarande undantaget gäller till 1 december och gäller bland annat lax, strömming och öring. Kalle Gullberg är länsfiskekonsulent i Gävleborgs län och han vill att vi ska kunna fortsätta äta fisk från Östersjön.

– Jag är orolig för att det inte blir ett nytt undantag. Det finns mycket som tyder på att man kommer att ta en annan ställning än tidigare, säger han.

Ett av argumenten för att inte ansöka om ett nytt undantag är att Livsmedelsverket i en rapport skriver att det ur ett folkhälsoperspektiv är bättre att inte förlänga det.

-- Argumenten går ut på att det finns en risk och risken beror på hur mycket fisk vi äter. Vi äter väldigt lite strömming, surströmming och lax från Östersjön utan vi äter ju mest odlad norsk lax, säger länsfiskekonsulent Kalle Gullberg.

Nu är det ett par veckor kvar innan beslutet tas, hur ser du på framtiden?

– Vi har gjort vårt bästa för att få landsbygdsdepartementet att få en bild av vad det här kommer att innebära och vi tycker det är viktigt att tala om att det här skulle få väldigt stor effekt på småskaligt fiske längsmed hela ostkusten.

Tomas Groop
tomas.groop@sr.se

Charlotte Pettersson
charlotte.pettersson@sr.se