Mjölby

Skolpsykolog gjorde felaktiga utredningar

0:53 min

Flera barn i Mjölby kommun kan ha fått gå i vanlig skola trots att de egentligen haft behov av särskild undervisning. Orsaken är att de tester som gjorts under de senaste tre åren visat sig vara felaktiga. 

Mellan åren 2007 och 2010 utförde skolpsykologen tester på 20 barn för att se om de hade rätt till särskola eller neuropsykiatrisk utredning.

Samtliga tester har nu ogiltigförklarats efter att felaktigheter upptäckts och enligt Birgitta Ahlin Hambalek, resursenhetschef i Mjölby kommun, kan flera barn därför ha fått gå i vanlig skola trots att de haft behov av särskild undervisning:

– Det kan ju finnas elever som skulle kunna ha kunnat få rätt att söka särskild skolplikt eller skulle ha kunnat utredas vidare och fått en neuropsykiatrisk diagnos, säger Birgitta Ahlin Hambalek,  resursenhetschef i Mjölby kommun.

Efter att felaktigheter upptäckts i ett så kallat WISC-test tillsatte Birgitta Ahlin Hambalek en utredning som gick igenom alla tester psykologen utfört. Den visade att alla var felaktiga. Det innebär att elever som haft rätt till särskola eller behövt utredas för till exempel ADHD fick gå kvar i vanlig skola utan stöd. Nu har alla föräldrar fått ett brev där eleverna erbjuds att göra om sina tester.

– Samtliga vårdnadshavare har fått brev om det här och samtliga har erbjudits att deras barn får göra ett omtest.

Skolpsykologen har nu fått lämna sin tjänst och händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.