Unga har svårt att få feriejobb

Trots att kommunerna ordnat några feriepraktikplatser åt ungdomarna är det fortfarande svårt att få sommarjobb. Det menar flera gymnasieelever som SR Sörmland pratat med.
Elin Hired går första året på Mediaprogrammet på St Eskils gymnasium i Eskilstuna har sökt sommarjobb i nästan sju månader utan att få ett enda napp, och skälet har varit detsamma, antingen har det inte funnits något jobb att dela ut eller så har hon varit för ung. Siffror från Länsarbetsnämnden visar att det har försvunnit många jobb från Industrin, vilket gör att det även blir mindre jobb att söka för ungdomarna. I år finns det bara drygt 100 jobb att söka i industrin, jämfört med 168 året innan. I de övriga branscherna som handel och restaurang, är läget ungefär detsamma från förra året.