Jägareförbundet i Torsby

Hotar att sluta med eftersök

Jägareförbundet i Torsby hotar att sluta med eftersök av trafikskadade djur om inte antalet vargar i området minskas.

I ett brev till Naturvårdsverket och Miljödepartementet kräver Torsby Jaktvårdskrets att det sker en mycket betydande sänkning av vargstammen i Värmland.

Om inte det sker kommer jägarna att sluta med eftersök av trafikskadade djur från årskiftet 2011/2012.

– Jägarna i Torsby Jaktvårdskrets har genom statens intresse för en okontrollerad tillväxt av varg fråntagits möjligheten till traditionell jakt och därmed också försvårat eftersöksarbetet på trafikskadat vilt, säger Eva Forsgren, ordförande i Torsby Jaktvårdskrets.