Almåsa/Havsnäs

Vindkraftsanering kan bli dyr affär

Vindkraftverk kan på sikt bli en dyr affär för markägare. Som arrendeavtalen i dag oftast är utformade är det markägaren som åker på återställningskostnader när vindkraftverken ska avvecklas.

Det kan innebära miljonkostnader för markägarna, skriver lokaltidningarnas, LT och ÖP:s, bilaga Affärer.

Både livslängd och miljötillstånd för vindkraftverken är i dag i allmänhet beräknade på 25-30 år.