Norrbotten

Elexport höjer elpriser

1:59 min

Elpriset väntas stiga på grund av brist på vatten i kraftverkens vattenmagasin.