NORRBOTTEN

Fem lodjur får fällas

Fem lodjur får fällas i länet i år. Det har länsstyrelsen beslutat. Licensjakten begränsas till områden där lodjursstammen är tätast för att minska problemen för rennäringen.

Det är första gången i år som länsstyrelsen kan ta beslut fullt ut om licensjakt inklusive jaktkvot. Detta efter att Naturvårdsverket delegerade beslutsrätten förra veckan.

I beslutet som länsstyrelsen sedan fattar ska flera faktorer vägas in, bland annat lodjursstammens storlek i länet och i övriga Sverige, påverkan på renskötseln samt målnivåer.

– I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekat skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, säger Britta Wännström, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen.

Även i övriga Sverige blir det en minskad licensjakt

Enligt forskarna verkar inte lodjursstammen i Sverige som helhet i år nå upp till den lägsta nivå på 250 föryngringar som stammen tillfälligt kan tillåtas gå ned till enligt riksdagsbeslut. Det medför att utrymmet för lodjursjakt även på nationell nivå är mycket begränsat.

Utanför det norra rovdjursförvaltningsområdet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, får endast totalt 30 lodjur fällas på licensjakt i år.