Klinte

Lukt och buller stoppar husbygge

Även länsstyrelsen är negativ till planerna på ett fritidshus vid Lustigs Torp i Klinte. Kommunen sa nej eftersom bygget ligger nära reningsverket. Och det håller länsstyrelsen med om. Här anses finnas risk för både lukt, buller och andra störningar.