Östergötland

Östgötsk matkultur får stöd

Länsstyrelsen lägger nu 6,5 miljoner kronor på att stärka den lokala matkulturen. Genom projektet  Rätt och Slätt ska både redan etablerade och nya livsmedelsföretag få stöd. 

Projektet är ett led i regeringens satsning Matlandet och utöver länsstyrelsen går Regionförbundet Östsam in med 3,2 miljoner kronor.

– Vi ser en stor tillväxtpotential i lokal mat och har stora förväntningar på det projekt som nu beviljats stöd, säger länsråd Magnus Holgersson.

Projektet som löper över tre år kommer att arbeta inom tre områden; livsmedelsproduktion/förädling, offentliga måltider och matturism.