sörmland

Bättre bemötande på vårdcentralerna

1:19 min

Patientbemötandet har blivit bättre på länets vårdcentraler. Men trots stora förbättringar är vårdcentralerna i Sörmland fortfarande sämre än riksnittet. Det visar en nationell patientenkät.

Vårdcentralerna har blivit bättre i Sörmland. Framförallt är det tillgängligheten, bemötandet och förtroendet på vårdcentralerna som förbättrats mest under det senaste året. Liknade patientenkäter har genomförts i hela Sverige.

Tillgängligheten i Sörmland är numera lika bra som riksgenomsnittet. Under 2010 har fler vårdcentraler öppnats i Sörmland. Samma år ökade även antalet besök på vårdcentralerna med åtta procent jämfört med året innan.

Stora resurser har satsats på att utbilda vårdcentralernas personal så att det blir bättre på att bemöta sina patienter. Bemötande är det som enligt lanstingets patientundersökning förbättrats allra mest under 2010.

Trots den stora förbättring visar jämförelsen att vårdcentralerna i Sörmland fortfarande sämre än riksnittet.

Alice Loberg är patient på vårdcentralen City i Eskilstuna och hon anser att det är dåligt att hon inte får samma läkare när hon besöker vårdcentralen.