Stopp för sophämtning

Återvinningsföretaget Samtek förbjuds hämta sopor på flera adresser i Uppsala från och med mitten av mars, det har Arbetsmiljöverket bestämt. Det med anledning av att det i nuläget inte är tillräckligt trafiksäkert för sopbilarna att parkera eller köra fram till till adresserna. Sophämtarna riskerar också att få arbetsrelaterade skador som det är i nuläget.