Ekonomi

Månadsräkningar för fjärrvärme

Om fyra år får också de som har fjärrvärme räkningar som grundar sig på faktisk uppmätt förbrukning, varje månad.

Åtminstone om det regeringsförslag som nu ska tas upp i riksdagen blir godkänt.

I dag får de som har fjärrvärme en preliminär debitering några gånger per år med en slutlig avräkning vid årets slut.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2015.