Gullspång

Vill flytta E20

Västra Götalandregionen vill att E20 vid Hova i Gullspång får en ny sträckning söder om samhället och att en ny trafikplats byggs för vägskälet i Hova.

Detta är ett av de fyra alternativ som finns med i Trafikverkets utredning för utbyggnaden av E20.

Trafikverket planerar en så kallad 2+1-väg för den nya sträckningen i Hova, och i det alternativ som regionstyrelsen idag beslutade att förorda finns möjligheten till en framtida utbyggnad till fyrfältsväg finns kvar.