Sveriges Radio Play för Android uppdateras

Uppdateringen kommer 23 februari. Den viktigaste förbättringen är du kan hitta alla program som har efterhandslyssning i den nya appen. Förutom de många talprogrammen så finns nu även Sveriges Radios hela utbud av musikprogram.