LJUGARN - KATTHAMMARSVIK

Vattnet kryllar av tarmbakterier

2:43 min

Extremt höga halter av olika tarmbakterier har hittats i vattnet i Katthammarsvik och Ljugarn. Det visar vattenanalyser som Östra Gotlands Vattenråd låtit göra.

Vattenprovtagaren Lennart Svärd anser att boven är de kommunala reningsverken i Katthammarsvik och Ljugarn. Han befarar att reningsverken fungerar så dåligt att bottnarna i hamnarna utanför reningsverken i princip är döda.

I Katthammarsviks hamn visar laboratorieanalysen att en deciliter vatten innehåller mer än 2 400 koliforma bakterier.

I Ljugarns hamn visade vattenproverna på mer än 24 000 koliforma bakterier per deciliter vatten utanför reningsverket.

Vattenproverna är tagna i oktober och november i höstas.

Tarmbakterier från avföring

Intestinala enterokocker är en tarmbakterie som finns i avföring från människor eller djur. Enligt både EU:s direktiv och Naturvårdsverkets vägledning för strandbad går gränsen för otjänligt badvatten vid 300 intestinala enterockocker per 100 milliliter vatten.

För Ljugarns vatten - i hamnen intill reningsverket innehöll Lennart Svärds vattenprover mer än 24 000 intestinala enterokocker. Att jämföra med de 300 som alltså anses göra vattnet otjänligt som badvatten.

Som en annan jämförelse kan nämnas vilka gränsvärden som gäller för badvatten om en strand skall certifieras med den blå flaggan - en EU-gemensam signal om att vattnet håller hög kvalitet.

För E-colibakterier handlar det om tillåtna 100 per 100 ml vatten.
I vattenprovet från Ljugarn hittades 220 e-colibakterier i den vattenmängden.

Det luktar skit

Lennart Svärd har själv haft båt i Katthammarsvik och säger att han utan vattenprover också fattat att något är fel på vattnet. Med tiden har han upplevt en försämring av vattenkvaliteten och det luktar inte släke/tång - utan skit, säger han.

Enligt Lennart Svärd har Östra Gotlands Vattenråd skickat sina alarmerande vattenanalys-resultat till både kommunen och länsstyrelsen utan att få en endaste reaktion. Det gör honom mycket besviken.

När Radio Gotland undersökt om vattenrapporterna diarieförts blir det inget napp. Varken på länsstyrelsen eller kommunen.

Reporter: katarina.hedstrom@sr.se