Fackliga styrelsen avgår på Stockholms Stadsteater

2:36 min

Hela den fackliga styrelsen på Stockholms Stadsteater avgår i dag i en protest mot att man upplever att arbetsgivaren visar en ovilja att samarbeta. De senaste åren har flera konflikter om bland annat arbetstider pågått mellan den fackliga styrelsen och ledningen. Teaterförbundets ordförande Anna Carlson respekterar att fackstyrelsen nu lämnar sina uppdrag men hon är bekymrad över de bakomliggande orsakerna till beslutet.

– Man känner att det inte finns möjligheter att jobba med det samverkansavtal och de förhandlingar som krävs för att man ska kunna göra ett bra arbetsmiljö och arbetstidsarbete på arbetsplatsen. Och jag är övertygad om att man har försökt arbeta med de här frågorna under lång tid men man känner att man inte når fram. Man lyckas inte komma till resultat som gör att de anställda känner att de har en bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor, säger Anna Carlson.

Succéföreställningar för fullsatta salonger har avlöst varandra på Stockholms stadsteater de senaste åren, men nu spelar och repeterar man också betydligt fler pjäser samtidigt på teatern vilket kräver en mycket slimmad organisation.

– Och då är det extra viktigt, när en teater har framgång, att de regler och problem som kommer upp följs. Men om de inte tas upp av ledningen så kanske man sig inte sedd och kanske inte känner att ledningen tar de problem som man vill lyfta fram, på allvar, säger Anna Carlson.

Stadsteaterns VD och teaterchef Benny Fredriksson har ingen åsikt om varför hela den fackliga styrelsen väljer att avgå.

– Jag vill inte gå in på varför de avgår. Det jag hoppas är att vi kommer få en ny styrelse rätt snart där vi kan fortsätta det förhandlingsarbete som vi påbörjat under hösten, säger han.

I ett nöjd-medarbetarindex som Stockholms stad genomförde 2009 hamnade Stockholms Stadsteater näst sist av totalt 49 tillfrågade organisationer. Benny Fredriksson säger att man det senaste halvåret har påbörjat ett arbete för att åtgärda några av de punkter som blev tydliga i enkäten, till exempel möjligheten att öka sin delaktighet och kunna påverka sin arbetssituation.

– Man har förändrat enormt mycket i beslutsordningen så att man kan besluta mer ute på respektive scen tillsammans med den verkställande producenten, säger Benny Fredriksson.

Från Teaterförbundets sida ska man omedelbart ta kontakt med Svensk Scenkonst för att diskutera situationen på Stockholms stadsteater vidare.

– Det lokala fackliga arbetet är en förutsättning för en utveckling på scenkonstinstitutionerna. Och det är vi överens om med arbetsgivarorganisationen så detta måste vi lösa snabbt, säger Anna Carlson.