Sölvesborg

Gunilla vägras fotvård: DO-anmäler landstinget

1:58 min

Landstinget i Blekinge har anmälts till diskrimineringsombudsmannen, DO. Trots en remiss från en speciliastläkare, vägrar medicinkliniken ge en patient från Sölvesborg förebyggande behandling.

Gunilla Hansen har vid tre tillfällen, på grund av sin sjukdom, drabbats av allvarliga komplikationer och tvingat läggas in på sjukhus flera dagar i sträck.

Inte behövt läggas in
Men Gunilla Hansen hade förmodligen inte ens behövt läggas in på sjukhuset överhuvudtaget. Hon har den sällsynta sjukdomen - Klippel Treanunay Webers - syndrom, en medfödd kärl- och lymfkörtelmissbildning.

På grund av missbildningen är Gunillas Hansens immunförsvar nedsatt. Vid hittills tre tillfällen har hon på grund av sår från fötterna, fått in bakterier i blodet och drabbats av rosfeber, vilket lett till långa sjukhusvistelser.

Mängder av mediciner
För att undvika att bli infekterad av bakterier via sår i fötterna behöver hon få kontinuerlig fotvårdsbehandling. Men Gunilla Hansen har fått nej.

Medicinkliniken har beslutat att hon tillhör en oprioriterad patientgrupp. Det handlar inte om att hennes grundsjukdom är ofarlig, tvärtom måste hon äta mängder av mediciner för att inte få proppar i lungorna. Hon lider dessutom av hjärtsvikt, på grund av sin sjukdom.

3000:- istället för 250:-
En fotvårdsbehandling kostar landstinget cirka 250 kronor per gång och Gunilla Hansen behöver ha den med jämna mellanrum.

Detta vill medicinkliniken inte stå för, trots att risken för veckolånga sjukhusvistelser, som kostar 3000 kronor per dygn, på så sätt kan undvikas.

Gunilla Hansen har nu anmält Blekinge landsting till diskrimineringsombudsmannen, DO. Hon menar att alla patienter har rätt till den vård som krävs, oavsett om sjukdomen är ovanlig eller inte.

Milan Djelevic
milan.dejelevic@sr.se