Region Gotland

Förslag på parkeringsavgifter året om

Nu finns förslag på parkeringsavgifter året runt i Visby för att minska trafiken. Det är GT som idag avslöjar tjänstemännens förslag för att reglera bilismen.

Det handlar bland annat om avgifter året runt, dyrare på de attraktiva platserna och möjlighet att öka taxorna ytterligare om trycket på vissa parkeringsplatser blir alltför stort.