Hejdeby

Sanering av fastighet drar ut på tiden

Trots att det har gått nästan 20 år sedan det brändes kablar på en fastighet i Hejdeby, har ärendet inte klarats upp. Höga halter av bland annat metallrester finns i området.

Länsstyrelsen utreder ännu ansvarsfrågan. Om ingen ansvarig hittas, kan ändå marken saneras med hjälp av pengar från staten.

Ansvaret för att saneringen blir gjord vilar huvudsakligen på Region Gotland - tidigare Gotlands kommun.

Nuvarande ägaren, som köpt den problematiska marken, är orolig för att grundvattnet förstörs och ifrågasätter varför saneringen drar ut på tiden.