Sölvesborg

Stör inte fisken!

Det kan bli kalla arbetsdagar för dem som ska bygga gång och cykelbron över Sölvesborgsviken. Det om Fiskeriverket får sin vilja igenom.

Myndigheten anser att bygget av bron under perioden april till och med augusti skulle störa djur och växter som finns i viken.