Norberg

Vattenläcka drabbar Kärrgruvan

Kärrgruvan i Norbergs kommun är just nu utan vatten. Det beror på en större vattenläcka i Avesta. Enligt Norra Västmanlands kommunteknikförbund kan det dröja några timmar innan vattentrycket är tillbaka i kranarna.