Arkeologer gräver fram stridsyxan

Om markexploatörer själva får avgöra vilka som ska genomföra arkeologiska utgrävningar, så kan det bli sämre kvalitet på utgrävningarna. Det befarar svenska museiarkeologer.

– Det vi starkast vänder oss mot är att länsstyrelserna släpper ansvaret för att köpa upp och granska undersökningsplaner. I stället får exploatörerna sköta den granskningen, trots att de flesta av dem saknar arkeologisk kompetens, säger Erik Rosengren som är vice ordförande för Sveriges museiarkeologer.

I dag är det länsstyrelserna som beslutar. Men enligt förslaget som regeringen nyligen skickat ut på remiss så ska det vara exploatören själv som har ansvar för upphandlingen av den arkeologiska utgrävningen.

Syftet är enligt förslaget att öppna för offentlig upphandling på området.

Men det medför att beslut om betydande arkeologisk forskning kommer att tas av markexploatörer som saknar kunskap och kompetens för vetenskapliga bedömingar enligt kritikerna.

En mycket stor del av den arkeologiska forskningen i Sverige betalas i dag av dem som exploaterar marken i samband med nya vägar, järnvägar och stora byggprojekt.

Sverige har sedan ett tjugotal år tillbaka ett system för detta som vunnit internationell uppmärksamhet,  där kraven varit att de arkeologer som gör jobbet inte får nöja sig med att stoppa undan fynden i arkivkällaren, utan också göra vetenskaplig forskning av den.

Enligt Rosengren har detta varit mycket framgångsrikt men hotas nu av regeringens förslag.

– Det är vår gemensamma historia som riskerar att förstöras om det inte sköts på rätt sätt, säger Rosengren.

Per Helgesson
per.helgesson@sr.se