Har Dalai Lamas autograf

Kristian "autografkungen" Windal från Arboga har 235 autografer från mer eller mindre kända personer. De mest kända är Dalai Lamas.

Kristian hävdar att han fått tag på Dalai Lamas mejladdress och därigenom fått honom att skicka en autograf på ett fotografi.

Klicka på länken och leta dig fram till måndag den 21 februari mellan 11.00 och 11.30