Borgerliga kritiserar parkeringsförslag

Den borgerliga oppositionen i Göteborg kräver i ett öppet brev att styrande rödgröna politiker tänker om när det gäller kommunens parkeringsfrågor.

Oppositionen kritiserar det uppmärksammade förslaget om 60-procentiga höjningar av p-avgifter, slopade parkeringsförmåner för miljöbilar och minskad gatuparkering i stan.

Den nya parkeringspolicyn slår hårdast mot dem som har det sämst ställt och hotar Göteborg som turist- och evenemangsstad, säger de borgerliga gruppledarna bland annat i sitt öppna brev.

Enligt oppositionen kan också efterfrågan på miljöbilar minska i en region där många är beroende av bilindustrin för sin försörjning.