Studio Uppland onsdag 23 februari

Fotograf med god överblick

Rolf Hamilton är veckans uppländska  profil. Han är pressfotograf på Upsala Nya Tidning.