Huddinge

Schaktmassor måste bort från Gladö kvarn

1:37 min

De schaktmassor som har dumpats i våtmarken vid industriområdet Gladö kvarn i Huddinge, måste tas bort. Det har Länsstyrelsen beslutat. Nya provtagningar visar att marken är förorenad och innehåller rester från bygget vid Norra Länken.

– Det är det enda rätta. Våtmarken ska återställas i det skick den har varit och ska vara, säger Marica Lindblad, miljöpartistiskt oppositionsråd i Huddinge.

Marica Lindblad har sedan hon blev uppmärksam på vad som pågick i Gladö kvarn aktivt arbetat med frågan och försökt få till stånd markundersökningar. Och Länsstyrelsens nya provtagningar av vattenområdet visar att marken innehåller höga halter av bly kvicksilver, barium och zink, med mera.

– Och stora mängder asfalt, bitar av markplattor, betongrör och däck. Rivningsmaterial från Stockholms city och Norra länken. Så det är Norra länken med mera som fyller ett våtmarksområde i Huddinge kommun, säger Marica Lindblad.

Nu har alltså Länsstyrelsen beslutat att skrotfirman Allbildelar, som äger industriområdet, ska gräva upp den förorenade utfyllnaden av våtmarken. När Radio Stockholm ringer upp Allbildelar har varken de eller deras ombud hört om länsstyrelsens beslut upp och vill inte lämna en kommentar.

Kommunen fick en anmälan från en privatperson redan för fem år sedan om vad som pågick i industriområdet, men de ansvariga i kommunen agerade inte. Oppositionsrådet Marica Lindblad har JO-anmält kommunen för deras passivitet i ärendet.

– Nu känns det att myndigheterna och Länsstyrelsen har tagit hand om det här ärendet. Det utreds också vidare inom polisen så jag förlitar mig nu att rättvisan har sin gång, säger Marica Lindblad.

Hugo Lavett
hugo.lavett@sr.se