Ekonomi

Svenska bolån ökar mest efter krisen

4:10 min

Svenskarna tar allt större bostadslån. Tillsammans med Danmark och Nederländerna är vi det land där bolånen ökat som mest efter finanskrisen. Det visar en internationell jämförelse från Statens bostadskreditnämnd. Men vi är inne i en bostadsbubbla och förr eller senare kommer räntorna stiga och bopriserna falla. Det säger Bengt Hansson, marknadsanalytiker som gjort studien.

– Vi har för höga priser och de senaste två åren har vi sagt att vi har en bostadsbubbla. Frågan är bara vad som kommer att utlösa anpassningen, om det blir en internationell konjunkturnedgång eller en räntechock som pressar ner priserna, men vi är sårbara och priserna är fundamentalt för höga.

När finanskrisen började tillhörde vi till de lågt skuldsatta länderna, tillsammans med Tyskland, Frankrike och Finland och det har bidragit till att vi trots allt klarat oss så bra i krisen, men medan bopriserna fallit i många länder - i Tyskland de senaste åtta åren, så har de fortsatt att stiga i Sverige och vi har fortsatt att belåna oss till tänderna.

– Men problemet är att vi har skuldsatt oss i snabb takt de senaste åren, så att vi lånar ungefär 160-170 miljarder extra varje år i bolån, eller ungefär 13-14 miljarder i månaden och det är en takt som inte är uthålligt hållbar, utan vi rör oss mot de här områdena som gör att vi riskerar att få samma problem som en del andra länder har, som tex Storbritannien och Danmark.

Ja, ett problem är att vi tar mer lån på lägenheten för att konsumera. Bostadsskulderna har ökat kraftigt de senaste femton åren - från 50 procent av hushållens inkomster efter skatt 1995 till 120 procent 2010, men det går inte bara till investeringar i nya bostäder.

– Problemet i Sverige är att vi plockar ut så kallat eget kapital på bostaden, lånar på bostaden, amorterar inte och använder inte pengarna till att bygga nytt eller bygga om.

Sverige är långt ifrån värst när det gäller bolån -i Danmark och Nederländerna uppgår bolånen till runt 250 procent av den disponibla inkomsten och i England upp emot 140 procent, men i England har det minskat efter finanskrisen, medan vi i Sverige fortsätter att ta mer lån, amorteringsfritt och till låga räntor. Vi har underskattat riskerna, menar Bengt Hansson.

– Jag tror att många tror att bostaden är en trygg investering och att den alltid stiger i värde och dessutom börjar man få så stora skulder att man inte tycker att amortera påverkar situationen, utan man tror att man en gång kommer att kunna sälja bostaden och täcka sina lån.

 Men så har det ju varit i Sverige under några år, är det inte en trygg investering?

– Idag är det inte en trygg investering i och med att priserna är så uppblåsta, utan vi kan mycket väl få se en lång period av konstanta priser - det är det goda scenariot - och det dåliga scenariot är att vi får en mer brutal anpassning som vi hade på 90-talet, om inte den här utvecklingen bryts, eller som vi sett i andra länder, som t e x Storbritannien och Danmark.

 Vad som behövs är - förutom att vi börjar amortera och slutar belåna våra bostadsrätter - en fungerande hyresmarknad, menar han.

– Man skulle behöva se över den svenska hyresmarknaden, det är svårt att tag i en hyresrätt i dag, i Stockholm, där skulle man behöva se över så att man inte bara är hänvisad till att köpa om man behöver en bostad.