Vårdcentral bör förändras

Politikerna ställer sig övervägande positiva till förslaget till en förändrad organisation av Vårdcentralen City i Eskilstuna. Det säger Vladimir Grossi, socialdemokratisk ordförande i det lokala utskottet i nordvästra sjukvårdsområdet till SR Sörmland.
Förslaget som går ut på att göra om Vårdcentralen City till en läkarmottagning, bemannad med inhyrda läkare, har kritiserats av bland andra distriktssköterskor på Vårdcentralen City som vill behålla den organisation som finns idag.