Trosa

Tredje gången gillt att säga sitt

De sombor i Trosa får nu för tredje gången tycka till om vad politikerna ska satsa på i en så kallad medborgarundersökning.

Första gången kommunen i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde en liknande undersökning var 2007, och resultatet påverkade enligt kommunledningen kommunens prioriteringar och satsningar fram till 2009 då undersökningen genomfördes för andra gången.

Medborgarundersökning 2011 genomförs under våren med start i mars. Resultatet ska enligt kommunledningen presenteras under sommaren, efter det att svaren analyserats.