JORDBRUKSVERKET:

"Grisbönderna överdriver sina kostnader"

1:42 min

Grisbönderna överdriver kostnaderna för att följa djurskyddslagstiftningen, hävdar Jordbruksverket i en rapport.
– Branschen räknar på ett annat sätt, säger chefsekonomen Harald Svensson.

– De har högre siffror. Det beror i hög grad på att de har andra utgångspunkter för beräkningen än vad vi har haft, säger Harald Svensson.

Jordbruksverket konstaterar visserligen att det är dyrare att föda upp grisar i Sverige jämfört med andra länder, men det är långt ifrån lika dyrt som branschen själv hävdar.

Förklaringen till det är, enligt Jordbruksverket, att en strängare djurskyddslagstiftning förutom kostnader också innebär lägre utgifter.

– Det innebär dels att grisarna växer bra och dels att kostnaderna för läkemedel blir lägre.

Så man tjänar in ganska mycket på de kostnader de innebär att ta hand om grisarna på ett bra sätt?

– Det finns både gungor och karuseller i detta.

Grisnäringen har tidigare gjort en egen rapport om vilka merkostnader den svenska djurskyddslagstiftningen innebär.

Per Karlsson, vice ordförande för Sveriges Grisföretagare, är upprörd över Jordbruksverkets slutsatser.

– Den svenska produktion utgör i dag 0,8 procent av produktionen i Europa, och är kraftigt minskande. Det är skandalöst av Jordbruksverket att gå ut och påstå att våra merkostnader inte är så höga.

Skillnaderna som finns i Sverige jämfört med andra länder är flera, exempelvis att det måste vara strö i stallarna och att kultingarna här får stanna längre hos sin sugga.

Att frågan om hur mycket det här kostar vållar debatt hade Harald Svensson på Jordbruksverket väntat sig.

– Det är viktigt att vi håller igång en diskussion om det detta och att vi försöker komma till så objektiva underlag som möjligt från olika håll.