Flerspråkighet skyddar mot Alzheimer

Allt mer forskning visar på fördelarna med att behärska två språk: kanadensiska forskare har upptäckt att tvåspråkighet ger ett visst skydd mot alzheimer. Samtidigt visar en annan studie att flerspråkiga barn har bättre simultanförmåga.

Med hjälp av skiktröntgen undersökte de hjärnorna hos alzheimerspatienter som alla hade lika stor mental påverkan av sjukdomen. Och forskarna upptäckte att de tvåspråkiga hade större skador i sina hjärnor, än de som bara talade ett språk - trots att de alltså hade samma mentala förmåga

Enligt forskarna är det troligt att tvåspråkiga på något sätt kan kompensera för de skador i hjärnan som uppstår vid alzheimer, så att sjukdomen märks senare.

En annan ny studie, av amerikanska forskare, tyder på att barn som behärskar två språk är bättre på att prioritera mellan arbetsuppgifter och på att sortera bort information som inte är viktig, vilket gör dom bättre på att hantera flera uppgifter på en gång.

Enligt forskarna kan det bero på att tvåspråkiga barn ständigt övas i att välja rätt språk för rätt tillfälle.

Referens:
Fergus I.M. Craik, Ellen Bialystok, Morris Freedman. Delaying the onset of Alzheimer disease. Neurology November 9, 2010 vol. 75 no. 19 1726-1729. doi:10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c