Vaccin som nässpray ska skydda nyfödda

Ett vaccin som ges som nässpray ska skydda nyfödda barn mot kikhosta. Vaccinet har tagits fram i ett europeiskt forskningsprojekt där Smittskyddsinstitutet är delaktiga. Vaccinet testas just nu.

I Sverige är det få nyfödda som dör efter att ha drabbats av kikhosta, men i stora delar av världen är denna bakteriesjukdom ett stort problem.

Svenska barn vaccineras idag mot kikhosta med start vid tre månaders ålder, men det nya vaccinet är tänkt att ges redan vid födseln. Förhoppningen är att det ska finnas ute på marknaden om tio år, enligt forskare vid Smittskyddsinstitutet.