Sveriges Radio efterlyser public service-lag

2:02 min

Sveriges Radio vill ha en public service-lag som reglerar villkoren för verksamheten. Inför varje ny avtalsperiod ifrågasätts och omprövas uppdraget för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. En lagstiftning om villkoren skulle ge bättre förutsättningar för verksamheten säger Sveriges Radios vice vd Cilla Benkö.

– Det vi föreslår är att det inte ska gå så lättvindigt att ändra på förutsättningarna som det gör i dag. Det ska vara tydligare spelregler, säger Cilla Benkö.

Vice vd:n säger att Sveriges Radios ledning vill att man när man tillsätter en utredning om det nya sändningstillståndet också ska överväga om det krävs en public service-lag som både slår fast vad Sveriges Radio ska göra och hur företaget ska finansieras.

– Den utredning som nu tillsätts bör därför också vara en parlamentarisk utredning, så att det blir en bred överenskommelse över parti- och blockgränser, säger Cilla Benkö.

Sveriges Radio lämnar i dag en avsiktsförklaring till regeringen om vad företaget anser vara nödvändigt för att bibehålla nuvarande verksamhet, men också vad som krävs för utveckla radion. Detta görs inför den kommande public service-utredningen och det nya avtalet 2014 och sex år framåt.

Sveriges Radio har haft uppräkning av anslaget med två procent per år, men föreslår istället att anslaget ökas i förhållande till kostnadsutvecklingen. I annat fall kan det bli väldigt omfattande besparingar varnar Cilla Benkö.

Journalistiken kommer att genomgå en kraftig förnyelse. Sociala medier spelar en allt större roll. Många unga människor köper inte ens en radioapparat. De blir aldrig regelbundna radiolyssnare.

För att nå dessa grupper släpper nu Sveriges Radio sitt ljud fritt att användas i många olika sammanhang, till exempel i en Facebook-grupp, säger Cilla Benkö.

– Om du går in på Sveriges Radios webbplats så kan du enkelt dela ditt favoritinslag, till exempel till din Facebook-sida. Det innebär att de som följer dig på Facebook kan lyssna på Sveriges Radios material på Facebook utan att behöva ta sig till vår sida, säger Cilla Benkö.

– Vi har fortfarande kvar materialet hos oss, det ligger på vår server, vi är ansvarig utgivare, vi tar ansvar för trovärdigheten, men publiken kan på ett enklare sätt dela med sig av sina radioupplevelser och lyssna på andra ställen än på vår webbplats.