Bättre bokslut än väntat för Karlskoga Energi

2010 blev ett bra år för Karlskoga Energi & Miljö. Koncernen gjorde ett resultat före skatt på 74 miljoner, vilket är 10 miljoner mer än föregående år.

Återhämtningen efter lågkonjunkturen har gått snabbare än vad man räknade med.

– En stor del av det förbättrade resultatet grundar sig på ett år med mycket få produktionsstörningar, effektivt arbete av medarbetare och en något kallare vinter än normalt, säger VD Tommy Thalbäck i ett pressmeddelande.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö har under den senaste femårsperioden investerat en halv miljard i de olika verksamheterna i Karlskoga.