"Måste agera mot barnfattigdom"

För att färre barn ska växa upp i fattigdom skulle Uppsala kommun behöva en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för ett samarbete mellan kommunen, frivilligorganisationer och det civila samhället. Det menar Socialdemokraterna i kommunen.

Bakgrunden är den rapport från Rädda Barnen som säger att mer än vart tionde barn i Uppsala idag växer upp i hem där det inte finns pengar att täcka det allra nödvändigaste.